BOKLAYOUT

Jeg kan lage layout til både bøker, magasin, hefter, brosjyrer og noter
– ta kontakt!

Her er noe av det jeg har gjort:
(klikk på bildet og det blir større)

 

slusen
Layout til min egen bok Slusen – en bok om oppvarming i kor.

 

 

Noteheftet til det «store korslaget» på Stiklestad i forbindelse med Landsfestival for kor på Levanger 2015
Noteheftet til det «store korslaget» på Stiklestad i forbindelse med Landsfestival for kor på Levanger 2015

 

 

Programheftet til Landsfestival for kor Levanger 2015
Programheftet til Landsfestival for kor Levanger 2015

 

 

Layout til Idar Kjølsviks bok om Olavssteinen på Stiklestad
Layout til Idar Kjølsviks bok om Olavssteinen på Stiklestad

 

 

omslag05
Layout og bokomslag til Idar Kjølsviks bok om Trøndertro